Oferujemy kompleksową realizację obiektów na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Inwestora zakończoną uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.